POCT平臺

項目名稱(chēng) 英文簡(jiǎn)稱(chēng) 樣本類(lèi)型 線(xiàn)性范圍 參考區間
骨鈣素測定試劑盒(熒光免疫層析法) BGP 血清、血漿、全血 [2.0ng/mL,180.0ng/mL] 4.0-25.0ng/mL
25羥基維生素D測定試劑盒(熒光免疫層析法) 25-OH-VD 血清、血漿、全血 [10.0ng/mL,100.0ng/mL] 10.0-45.0ng/mL.
頂部